YYW / ETH

0.014773
Average Price USD
33.47
Volume 24h USD
0.000004
Average Price BTC
0.009316
Volume 24h BTC
0.000126
Average Price ETH
2,266
Volume 24h YYW
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume YYWPrice ETH
Ethfinex$ 33.47$ 0.0147730.0093160.0000042,2660.000126