VLD / ETH

0.003267
Average Price USD
34.39
Volume 24h USD
0.000001
Average Price BTC
0.009579
Volume 24h BTC
0.000028
Average Price ETH
10,528
Volume 24h VLD
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume VLDPrice ETH
Ethfinex$ 34.39$ 0.0032670.0095790.00000110,5280.000028