UTN / USD

0.005860
Average Price USD
164.08
Volume 24h USD
0.000002
Average Price BTC
0.046070
Volume 24h BTC
0.005860
Average Price USD
28,000
Volume 24h UTN
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume UTNPrice USD
Ethfinex$ 164.08$ 0.0058600.0460700.00000228,0000.005860