UTN / ETH

0.005680
Average Price USD
34.08
Volume 24h USD
0.000002
Average Price BTC
0.009104
Volume 24h BTC
0.000045
Average Price ETH
6,000
Volume 24h UTN
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume UTNPrice ETH
Ethfinex$ 34.08$ 0.0056800.0091040.0000026,0000.000045