UTK / ETH

0.016422
Average Price USD
16.33
Volume 24h USD
0.000005
Average Price BTC
0.004563
Volume 24h BTC
0.000140
Average Price ETH
994.37
Volume 24h UTK
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume UTKPrice ETH
Ethfinex$ 16.33$ 0.0164220.0045630.000005994.370.000140