TKY / ETH

0.001704
Average Price USD
3,405
Volume 24h USD
0.000000
Average Price BTC
0.327718
Volume 24h BTC
0.000009
Average Price ETH
1,998,418
Volume 24h TKY
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume TKYPrice ETH
KuCoin$ 3,405$ 0.0017040.3277180.0000001,998,4180.000009