SPK / ETH

0.013304
Average Price USD
219.23
Volume 24h USD
0.000004
Average Price BTC
0.061067
Volume 24h BTC
0.000114
Average Price ETH
16,478
Volume 24h SPK
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume SPKPrice ETH
Ethfinex$ 219.23$ 0.0133040.0610670.00000416,4780.000114