POY / BTC

0.122624
Average Price USD
387.24
Volume 24h USD
0.000034
Average Price BTC
0.107986
Volume 24h BTC
0.000034
Average Price BTC
3,158
Volume 24h POY
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume POYPrice BTC
Ethfinex$ 386.55$ 0.1224060.1080260.0000343,1580.000034