ETH / XCHF

1.05
Average Price USD
10,640
Volume 24h USD
0.000081
Average Price BTC
0.821220
Volume 24h BTC
Average Price XCHF
Volume 24h ETH
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume ETHPrice XCHF
IDEX$ 10,640$ 1.050.8212200.000081