ETH / XCHF

1.04
Average Price USD
3,606
Volume 24h USD
0.000102
Average Price BTC
0.355885
Volume 24h BTC
Average Price XCHF
Volume 24h ETH
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume ETHPrice XCHF
IDEX$ 3,606$ 1.040.3558850.000102