ETH / XCHF

1.02
Average Price USD
44.90
Volume 24h USD
0.000284
Average Price BTC
0.012500
Volume 24h BTC
Average Price XCHF
Volume 24h ETH
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume ETHPrice XCHF
IDEX$ 44.90$ 1.020.0125000.000284