ETH / VXV

0.740767
Average Price USD
3,178
Volume 24h USD
0.000057
Average Price BTC
0.245285
Volume 24h BTC
Average Price VXV
Volume 24h ETH
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume ETHPrice VXV
IDEX$ 3,178$ 0.7407670.2452850.000057