ETH / VXV

0.179378
Average Price USD
605.40
Volume 24h USD
0.000018
Average Price BTC
0.059752
Volume 24h BTC
Average Price VXV
Volume 24h ETH
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume ETHPrice VXV
IDEX$ 605.40$ 0.1793780.0597520.000018