ETH / VTY

0.000103
Average Price USD
274.44
Volume 24h USD
0.000000
Average Price BTC
0.034505
Volume 24h BTC
Average Price VTY
Volume 24h ETH
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume ETHPrice VTY
IDEX$ 274.44$ 0.0001030.0345050.000000