ETH / NTK2

0.000023
Average Price USD
508.96
Volume 24h USD
0.000000
Average Price BTC
0.050027
Volume 24h BTC
Average Price NTK2
Volume 24h ETH
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume ETHPrice NTK2
IDEX$ 508.96$ 0.0000230.0500270.000000