AVT / ETH

0.188897
Average Price USD
16.81
Volume 24h USD
0.000052
Average Price BTC
0.004671
Volume 24h BTC
0.001606
Average Price ETH
88.97
Volume 24h AVT
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume AVTPrice ETH
Ethfinex$ 16.81$ 0.1888970.0046710.00005288.970.001606