AVT / BTC

0.194037
Average Price USD
15.51
Volume 24h USD
0.000054
Average Price BTC
0.004310
Volume 24h BTC
0.000054
Average Price BTC
79.92
Volume 24h AVT
ExchangeVolume 24h USDPrice USDVolume 24h BTCPrice BTCVolume AVTPrice BTC
Ethfinex$ 15.51$ 0.1940370.0043100.00005479.920.000054